In de AlV van 10 februari heeft Frans Steenhuis zijn bestuursfuncties van de Rijnridders afgesloten. Frans heeft onderdeel uitgemaakt van het bestuur sinds 1998 en is al sinds het begin van zijn lidmaatschap erg actief voor de club. Jarenlang redactie van ons clubblad, het Vizier, Penningmeester en natuurlijk ontwerper van ons huidige logo.

Als blijk van dank heeft het bestuur Frans voorgedragen als erelid van onze vereniging. De ALV is hier unaniem akkoord mee gegaan. Onze voorzitter Dick heeft na een korte speech Frans de oorkonde met het verleende erelidmaatschap uitgereikt. Frans bedankt…….