De club heeft rond 1984 een Trialmotor aangeschaft en organiseerde al snel de eerste wedstrijden in de haven van Wageningen. Hieronder een collage wat de leden zo allemaal bereikt hebben.