Op 24 maart 2023 zijn de statuten voor de vereniging vastgesteld door de ALV van die dag. De statuten zijn als bijlage op deze pagina in te zien.

Statuten 2023